บริการนักสืบคุณภาพสูง ราคาประหยัด บริการประทับใจ จดทะเบียนสำนักงานนักสืบอย่างถูกต้อง

เราเชี่ยวชาญงานนักสืบทุกชนิด เช่น นักสืบบุคคล นักสืบทรัพย์สิน นักสืบธุรกิจการค้า โดยเฉพาะ นักสืบชู้สาว

รับแก้ไขปัญหาชู้สาว หลังจากผลการสืบ โดยสามารถ "แยกมือที่ 3" ออกได้ และป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

บริการนักสืบชู้สาว
แยกมือที่สาม

รายละเอียดบริการของ “นักสืบชู้สาว” ครบถ้วน แก้ทุกปัญหาชีวิตคู่

บริการ “แยกมือที่สาม” ที่คอยสร้างความร้าวฉาน คอยสร้างปัญหาให้กับครอบครัว ให้จากไปแต่โดยดี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของชีวิตคู่ โดยวิธีการจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมือที่ 3 โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลต้องสงสัย

โดยการจับตาดูพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีสิ่งใดที่เกินเลยหรือไม่ และ สืบประวัติบุคคลนั้นๆ เช่น พฤติกรรมสามี, พฤติกรรมภรรยา
ตรวจสอบว่ามีคู่สมรสแล้วหรือยัง, จับโกหก เป็นต้น

บริการนักสืบ
สืบบุคคล

 • สืบชู้สาวพฤติกรรมนอกใจ แอบมีกิ๊ก มีชู้ มีบ้านเล็กบ้านน้อย
 • สืบติดตามพฤติกรรมคนรัก สามี ภรรยา คนในครอบครัว ญาติ
 • สืบข้อมูล ประวัติบุคคล บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร์
 • สืบพฤติกรรมบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานราชการ
 • สืบจับบุคคล ตามหมายศาล
 • สืบประวัติการก่ออาชญากรรม
 • สืบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน
 • สืบหาหลักฐาน ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ เพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดี
 • สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือยานพาหนะ
 • ตรวจสอบหาตำแหน่ง ที่อยู่อาศัย ของบุคคล การเคลื่อนไหว การติดต่อสนทนา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Email, Internet, ดาวเทียม GPS

บริการนักสืบ
สืบธุรกิจ

 • สืบหา แหล่งที่มาของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน
 • สืบทรัพย์สินสูญหาย
 • สืบหาข้อมูล ยุทธวิธี ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการค้า
 • สืบหาหลักฐานเพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดีต่างๆ

บริการนักสืบ
สืบทรัพย์สิน

 • สืบข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ของ กรมบังคับคดี
 • สืบรถหาย
 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของ คู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน
 • สืบทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือนิติบุคคล
 • สืบการทุจริต รั่วไหล หรือบ่อนทำลายในองค์กร
 • สืบหา จับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินในหน่วยงานสูญหาย

สถานที่ตั้งสำนักงาน นักสืบถูกดี

1875/87 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600